Przejdź do treści

Menu

Adres: Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Telefon/Fax:+48 504 250 556

E-mail:biuro@mosirjanow.pl

Telefon:

+48 504 250 556

E-mail:

biuro@mosirjanow.pl

Adres:

Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim (Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski, telefon: +48 504 250 556, email: biuro@mosirjanow.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.mosirjanow.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-15.

3. Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, e-mail: biuro@mosirajnow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu (15) 8725 105. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Wystąpienie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.mosirjanow.pl

Strona internetowa jest Zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne nieprawidłowości. W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 1.1.1 Treść nietekstowa
  Treści umieszczane na stronie mogą nie zawierać opisów alternatywnych bądź mogą być uzupełniane automatycznie (w wyniku działania oprogramowania), generując niepotrzebne informacje.
 • 4.1.1 Parsowanie
  Ze względu na użycie oprogramowania, kod HTML może posiadać błędy powstałe w wyniku automatyzacji pewnych działań podejmowanych na stronie internetowej.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Skróty klawiaturowe i obsługa strony

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab, Shift + Tab , Enter).

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + “+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + “-“ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + “0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

7. Dostępność architektoniczna

MOSiR Janów Lubelski – Kryta Pływalnia ”Otylia” w Janowie Lubelski, ul. Ks. Skorupki 9

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Ks. Skorupki (duży parking).
 • Do wejścia prowadzą: schody i chodnik oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, znajdujący się przy hali sportowej zespołu szkolno – przedszkolnego.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma 2 kondygnacje, w budynku znajduje się winda, wielkość windy dostosowana jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Obiekt na każdej kondygnacji posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 • Obiekt posiada przebieralnię przystosowaną dla osób niepełnoprawnych.
 • Przed budynkiem i podjazdem dla wózków inwalidzkich wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • W budynku są kontrastowe oznaczenia drzwi i schodów dla osób słabo widzących.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

MOSiR Janów Lubelski – Stadion Miejski w Janowie Lubelski, ul. Sukiennicza 1

 • Na stadion prowadzą 2 wejścia od strony ul. Sukienniczej.
 • Do 1wejścia prowadzą schody zstępujące nie przystosowane dla wózków inwalidzkich oraz chodnik, 2 wejście prowadzi przez zjazd nadający się dla wózków inwalidzkich ale zjazd i wjazd możliwy jest w asyście opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz chodnik.
 • Na trybunach stadionu nie ma windy a miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wyznaczone są na poziomie chodników.
 • Obiekt posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 • Na stadion można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • Na obiekcie nie ma pętli indukcyjny

8. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Umożliwione zostały również inne formy komunikacji z jednostką:

 • telefonicznie nr.: +48 15 8724 674, +48 15 8725 105, +48 504 250 556
 • fax nr.: +48 15 8725 105 wew. 27
 • elektroniczna skrzynka: biuro@mosirjanow.pl
 • list tradycyjny
Drukuj
Powrót
Do Góry