Przejdź do treści

Menu

Adres: Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Telefon/Fax:+48 504 250 556

E-mail:biuro@mosirjanow.pl

Telefon:

+48 504 250 556

E-mail:

biuro@mosirjanow.pl

Adres:

Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Aqua aerobik

Aqua aerobik

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Każdy z uczestników zajęć Aqua Aerobiku zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć przed udziałem w pierwszych zajęciach oraz złożenia podpisu na liście będącego wyrażeniem zgody na jego przyjęcie.
 2. Uczestnikiem zajęć Aqua Aerobiku może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach aqua aerobiku jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.
 3. Wejście na zajęcia odbywa sie po uiszczeniu opłaty. Obejmuje ona minimum 45 min. zajęć Aqua Aerobiku w wodzie oraz korzystanie z całego kompleksu basenowego. Po upływie 70 minut następuje dopłata w kasie wg. cennika usług za przekroczenie czasu pobytu.
 4. Liczba uczestników na zajęciach nie może przekraczać 15 osób ze względu na przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na pływalni oraz ze względu na komfort ćwiczących.
  • Na zajęcia Aqua Aerobiku osoby wchodzą nie wcześniej niż 10 min przed zajęciami. Pierwszeństwo mają osoby z karnetami, w przypadku wolnych miejsc zostają wpuszczone inne osoby.
 5. Przeciwwskazaniami do korzystania z zajęć na pływalni są w szczególności:
  • Choroby układu krążenia np.: niewydolność krążenia migotanie przedsionków, wady serca wrodzone, zakrzepowe zapalenie żył itp.
  • Choroby układu oddechowego np.: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa (astma) z częstymi napadami duszności, i inne.
  • Choroby przewodu pokarmowego np.: wrzód żołądka i dwunastnicy, ostry nieżyt żołądka, ostre zapalenie jelit, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych.
  • Choroby układu dokrewnego np.: nadczynność tarczycy, cukrzyca z powikłaniami, niedoczynność kory nadnerczy.
  • Choroby laryngologiczne np.: uszkodzenie małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrznego, ostre zapalenie ucha wewnętrznego, choroby narządu przedsionkowego (błędnika), ostry i przewlekły nieżyt nosa i jam bocznych nosa, zapalenie migdałków podniebiennych.
  • Przeciwwskazania okulistyczne np.: ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie twardówki, odwarstwienie siatkówki.
  • Przeciwwskazania chirurgiczne: ostre zapalne stany narządów jamy brzusznej, stany zapalne skóry, tkanki podskórnej, mięśni, czyraki, ropne zakażenia.
  • Choroby ginekologiczne np.: stany zapalne narządu rodnego, mięśniaki macicy
  • z krwawieniami.
  • Oraz inne jak np.: stany zagrażające udarem mózgu, ostre i przewlekłe zapalenie nerek, choroby reumatyczne w stanie zaostrzenia, choroby krwi o przebiegu ostrym i postępującym, wszelkie choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała.

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA AEROBIKU

 1. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy liczącej minimum 10 chętnych osób.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagane jest wzięcie udziału w zajęciach organizacyjnych, celem których jest zapoznanie się z regulaminem dotyczącym kursu.
 3. Zajęcia organizacyjne dla nowych grup odbywać się będą pół godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Każdy z uczestników zajęć Aqua Aerobiku zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć i zasadami ich odrabiania.
 5. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się w kasie pływalni. Wykupując usługę należy określić częstotliwość zajęć w tygodniu: grupa chętnych na zajęcia raz w tygodniu z ważnością karnetu przez 3 miesiące, grupa chętnych na zajęcia dwa razy w tygodniu, ważność karnetu 1,5 miesiąca od daty rozpoczęcia kursu. Karnety na zajęcia obejmują 10 godzin i jedna godzina bezpłatna.
 6. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego w momencie gdy w grupie jest wolne miejsce (CENA BILETU JEDNORAZOWEGO WYNOSI 41,00 ZŁ.)
 7. Cena obejmuje 70 minut pobytu na basenie w tym 45 minut na zajęcia Aqua Aerobiku. Po upływie 70 minut dopłata w kasie według cennika usług.
 8. Klienci wchodzący na zajęcia Aqua Aerobiku zobowiązani są do posiadania przy sobie środków płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na basenie (po zajęciach).
 9. Zakup karnetu na zajęcia Aqua Aerobiku jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Zajęcia z instruktorem mogą się odbywać w przypadku gdy liczba uczestników jest nie mniejsza niż 5 osób.
 11. Pierwszeństwo do wzięcia udziału w zajęciach mają osoby posiadające karnet.

ZASADY ODRABIANIA ZAJĘĆ AQUA AEROBIKU

 1. Każdy uczestnik zajęć Aqua Aerobiku ma możliwość odrabiania jednych zajęć w miesiącu. Należy jednak wykorzystać tą możliwość przed zakończeniem ważności karnetu.
 2. Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić z obsługą w kasie lub telefonicznie (tel. 15 8725 105 wew. 24).
 3. Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji.
 4. W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie traci uprawnienie do odrabiania tych zajęć.
 5. Niewykorzystane zajęcia / brak możliwości odrobienia zajęć z Aqua Aerobiku można zamiennie zrealizować poprzez jednorazowe, godzinne wejście na basen.
 6. Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
 7. Nie ma możliwości przepisania karnetu na następny kurs.
Drukuj
Powrót
Do Góry