Przejdź do treści

Menu

Adres: Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Telefon/Fax:+48 504 250 556

E-mail:biuro@mosirjanow.pl

Telefon:

+48 504 250 556

E-mail:

biuro@mosirjanow.pl

Adres:

Ks. Skorupki 9, Janów Lubelski

Regulamin użytkowania sauny suchej

Regulamin użytkowania sauny suchej

Regulamin użytkowania sauny suchej.

Sauna jest integralną częścią Pływalni „Otylia” i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.

1. Z sauny mogą korzystać osoby, które ukończyły 15 lat i zapoznały się z obowiązującym Regulaminem Pływalni „Otylia”.
2. Osoby poniżej 15 lat mogą korzystać z sauny wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
3. Korzystanie z sauny przez dzieci poniżej 6 lat i osoby powyżej 50 lat powinno być skonsultowane z lekarzem.
4. W saunie może przebywać maksymalnie 6 osób.
5. Korzystający z kąpieli w saunie mają obowiązek używania własnego ręcznika.
6. Sauna osiąga temperaturę do 1000C i jest sauną suchą.
7. Wartość temperatury widoczna jest na czytniku sterownika umieszczonego przed wejściem do sauny.
8. Każdy korzystający podejmuje kąpiel w saunie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
9. Zabrania się korzystania z sauny osobom, których stan zdrowia a zwłaszcza choroby serca mogą stanowić zagrożenie utraty zdrowia lub życia.
10. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia w saunie należy włączyć dzwonek alarmowy za pomocą przycisku znajdującego się w kabinie sauny.
11. Korzystający z sauny przed rozpoczęciem kąpieli powinni zdjąć wszelkie metalowe przedmioty i ozdoby.
12. Przed rozpoczęciem kąpieli korzystający z sauny mają obowiązek zapoznania się ze szczegółowymi wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania sauny oraz z instrukcją przebiegu kąpieli umieszczonymi przed wejściem do sauny.
13. W saunie zabrania się:
– polewania wodą pieca i kamieni,
– przesuwania oraz dotykania pieca i kamieni,
– leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławki (bez użycia rozścielonego ręcznika),
– nieuzasadnionego używania dzwonka alarmowego,
– otwierania sterownika sauny,
– niszczenia wyposażenia sauny,
14. W saunie obowiązują ogólnie przyjęte zasady dobrego wychowania.
15. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu.

Drukuj
Powrót
Do Góry