Strona główna

 

 

Logo MOSiR

K O M U N I K A T   ORGANIZACYJNY ZAWODÓW

MISTRZOSTWA DRUŻYN PODWÓRKOWYCH

w Halowej Piłce Nożnej Drużyn 8.Osobowych

Logo Janowa Lubelskiego

                               

I. Termin i Miejsce :

W dniu 22 stycznia 2020r. (w kategorii: klasy IV-VI).
Hala Sportowa Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.
   

II. Uczestnictwo :

Zawody dla uczniów ze szkół podstawowych (klasy: IV-VI)
                                                                                           - DZIEWCZĘTA
                                                                                           - CHŁOPCY
   


III. Program zawodów :

22 stycznia 2020r.
godz. 9.00
- otwarcie zawodów,
godz. 9.15 - zbiórka kapitanów zespołów,
                       ustalenie systemu rozgrywek,
                       losowanie kolejności gier,
                       odprawa techniczna zawodników,
godz. 9.30 - rozgrywki eliminacyjne, finały, dekoracja.

IV. Zgłoszenia do zawodów :

Zgłoszenia drużyn z opiekunem w dniu zawodów w sekretariacie zawodów do godz. 9.00

V. Nagrody :    

Statuetka, medal i dyplom dla każdego zawodnika drużyny - za Zwycięstwo
Medal i dyplom dla każdego zawodnika drużyny - za miejsca II-III
Statuetka dla Króla Strzelców
Statuetka
dla
Najlepszego Bramkarza

VI. Postanowienia końcowe:

1. Podczas zawodów obowiązują przepisy halowej piłki nożnej.

2. Zasady rozgrywek ustalone zostaną w dniu zawodów, w zależności od liczby uczestniczących drużyn.

3. Rozgrzewka drużyn przygotowujących się do meczu odbywa się poza boiskiem.

4. Losowanie kolejności rozgrywek tuż przed turniejem w obecności kapitanów drużyn.

5. W trakcie turnieju jedna z drużyn znajdujących się na boisku gra w kamizelkach otrzymanych od organizatora turnieju.

REGULAMIN

MISTRZOSTW DRUŻYN PODWÓRKOWYCH

w Halowej Piłce Nożnej Drużyn 8.Osobowych

I. Przepisy ogólne.
1. Organizatorem Halowego Turnieju Piłki Nożnej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskiem.
2. Halowy Turniej Piłki Nożnej jest rozgrywany według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez Polski Związek Piłki Nożnej ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
II. Zgłaszanie drużyn.
1. We wszelkich kontaktach z Organizatorem zawodów drużynę reprezentuje opiekun.
2. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest złożenie przez opiekuna drużyny formularza zgłoszenia.
3. Jedna drużyna może zgłosić do turnieju 8 zawodników.
III. System rozgrywek.
Halowy Turniej Piłki Nożnej zostanie rozegrany w systemie ustalonym w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
IV. Przepisy gry.
1. Drużyna składa się z 8 zawodników.
2. Zespoły na parkiecie grają w składach - 5 zawodników w polu + bramkarz.
3. Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie "hokejowym" w "strefie zmian".
4. Kary dla zawodników:
- pierwsza żółta kartka w meczu - kara - drużyna gra w osłabieniu 2 minuty.
- druga żółta kartka w meczu otrzymana przez tego samego zawodnika jest równoznaczna z okazaniem zawodnikowi czerwonej kartki i wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (zawodnik musi udać się do szatni) a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty.
- czerwona kartka - zawodnik jest odsunięty od występu w co najmniej 1 meczu chyba, że Organizator na podstawie wniosku Sędziego zadecyduje o podwyższeniu kary.
5. Piłkę do gry bramkarz wprowadza tylko ręką.
6. Uderzenie piłką w sufit powoduje rzut autowy dla przeciwnika.
7.Rzut autowy wykonywany jest nogą i jest traktowany jako rzut pośredni.
8.Rzut karny wykonywany jest z punktu odległego 7 metrów od bramki.
9.Obowiązuje odległość 3 metry od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry.
10. Obowiązuje przepis o podawaniu piłki do bramkarza.
11.Czas rozpoczęcia gry po stałym fragmencie lub w czasie rozpoczęcia akcji od bramkarza wynosi 4 sekundy.
12.Przepis o spalonym nie obowiązuje.
13.W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do Sędziego ma tylko i wyłącznie Kapitan drużyny.
V. Klasyfikacja zespołów.
1. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca:
za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie 3 pkt.,
za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.
2.Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg. przyznanych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:
- przy dwóch zespołach: - większa ilość punktów przyznanych w spotkaniach między tymi zespołami. Przy równej ilości punktów - korzystniejszy stosunek bramek zdobytych do straconych w meczach między tymi zespołami. Przy dalszej równości lepszy stosunek bramek zdobytych do straconych we wszystkich spotkaniach turnieju.
- przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań między drużynami z równą ilością przyznanych punktów. Jeżeli nadal jest równość decyduje korzystniejszy stosunek bramek zdobytych do straconych w dodatkowej klasyfikacji. Przy dalszej równości korzystniejszy stosunek bramek zdobytych do straconych we wszystkich meczach turnieju.
VI. Przepisy końcowe.
1.Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
3.Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.
4.Zabrania się wnoszenia na teren obiektu rozgrywania turnieju napojów alkoholowych, piwa oraz palenia papierosów.
5.Prawo interpretacji Regulaminu Halowego Turnieju Piłki Nożnej przysługuje organizatorowi.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz harmonogramu rozgrywek.
7.O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem turnieju, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje MOSiR w Janowie Lubelskim jako Organizator.

                                                                                                               
                                                                                                                             KOORDYNATOR ZAWODÓW
                                                                                                                 KIEROWNIK

Obiektów Sportowych i Terenów Rekreacyjnych  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                                                                w Janowie Lubelskim
                                                                                                                                Dariusz BRYTAN


Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim