Strona główna

 

REGULAMIN IMPREZY
XII PŁYWACKIE MISTRZOSTWA AMATORÓW
„POBIJ REKORD OTYLII”
O PUCHAR BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

 

I. Regulamin Imprezy.
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w XII Pływackich Mistrzostwach Amatorów "Pobij Rekord Otylii"
o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego
.

II. Cele Imprezy.
Celem Imprezy jest:
Popularyzacja uprawiania masowego pływania wśród dzieci i młodzieży.
Popularyzacja pływania wśród społeczności lokalnej – jako zdrowego i aktywnego wypoczynku.
Popularyzacja pływania jako alternatywy ciekawego spędzenia czasu wolnego oraz aktywnych form wypoczynku.
Promocja miasta Janów Lubelski.
Promocja Krytej Pływalni "Otylia".

III. Patronat i organizator.
Zawody rozgrywane są pod Patronatem Burmistrza Janowa Lubelskiego.
Organizatorem zawodów jest:
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim

IV. Miejsce, terminy i czas rozgrywania zawodów
Miejsce:
Kryta Pływania „Otylia” w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9.
Termin:
14 marca 2020 roku.
Czas:
Otwarcie imprezy godz.: 09.00.
Początek rozgrzewki od godz.: 09.15.
Pierwszy start ok. godz. 09.40.
Zakończenie zawodów w zależności od liczby zgłoszeń ok. godz. 14.00

V. Zgłoszenie osób indywidualnych, zgłoszenia dzieci i młodzieży mogą dokonywać również szkoły.
Wszystkie zgłoszenia odbywają się tą samą drogą i na tej samej zasadzie, TYLKO DO DNIA 12.03.2020 do godziny 14.00 (TERMIN NIEPRZEKRACZALNY) za pomocą:

osobiście w kasach biletowych Krytej Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9.
!!! UWAGA !!! NIE MA ZGŁOSZEŃ W DNIU ZAWODÓW !!! UWAGA !!!

UWAGA !!!! KAŻDY UCZESTNIK ZAWODÓW powyżej 18 roku życia, a dla dzieci niepełnoletnich rodzice, musi wypełnić przygotowane przez ORGANIZATORA zawodów formularz: "OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW*":
Formularze będą przygotowane przez Organizatora i do pobrania w kasach biletowych Krytej Pływalni „Otylia” podczas zapisów w dniu zgłoszenia, dostępne do pobrania na stronie internetowej:
www.mosirjanow.pl

VI. Przepisy i kategorie, dystanse.
P r z e p i s y:
Zawody pływackie będą przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem, nie obowiązują zasady FINA i PZP.


PRZEPISY TECHNICZNE:

Pływalnia dł. 25,00 m, ilość torów 6, pomiar czasu ręczny, temp. wody 2C
Zawodnik ma prawo do max. 2 startów.
Zawody będą przeprowadzane seriami na czas. Kolejność ustala się na podstawie uzyskanych czasów.
Zawody rozgrywane są w kategoriach: styl dowolny na dystansach 25m i 50 m, kategorii specjalnej: POTĘGA SENIORA (styl dowolny)
     oraz bieg specjalny: "WYŚCIG OTYLII" na dystansie 25m i 50 m stylem motylkowym.
Nawrót odpowiedni do stylu, jednak startujący zawodnik musi dotknąć ściany nawrotowej – brak wyraźnego dotknięcia
     jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
Dopuszcza się start z pozycji stojącej z wody od strony słupków startowych.
O kolejności na mecie w poszczególnych konkurencjach decyduje uzyskany czas.
Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego otrzymują zawodniczka i zawodnik którzy uzyskają najlepszy czas zawodów na dystansie
     25m i 50m bez względu na rocznik oraz zawodniczka i zawodnik którzy uzyskają najlepsze czasy w Wyścigu Otylii.

REGULAMIN ROZGRZEWKI:

Tor nr 1, 2, 3, 4, 5 są torami przeznaczonymi do rozgrzewki jako tory dwukierunkowe.
Tor nr 6 jest torem wypłyconym, przeznaczonym do rozgrzewki dla młodszych roczników.
Skoki do wody w innych miejscach są niedozwolone pod groźbą wykluczenia z zawodów.

Konkurencje - dystans:
UWAGA: Konkurencje rozgrywane będą stylem dowolnym

Rocznik 2011 i młodsi
- dziewczęta 25 metrów,
- chłopcy 25 metrów,
styl dowolny

Rocznik 2010-2009
- dziewczęta 25 metrów,
- chłopcy 25 metrów,
styl dowolny

Rocznik 2008-2007
- dziewczęta 50 metrów,
- chłopcy 50 metrów,
styl dowolny

Rocznik 2006-2004
- dziewczęta 50 metrów,
- chłopcy 50 metrów,
styl dowolny

Rocznik 2003-2001
- kobiety 50 metrów,
- mężczyźni 50 metrów,
styl dowolny

Rocznik 2000-1991
- kobiety 50 metrów,
- mężczyźni 50 metrów,
styl dowolny

Rocznik 1990-1981
- kobiety 50 metrów,
- mężczyźni 50 metrów,
styl dowolny

Rocznik 1980-1961
- kobiety 50 metrów,
- mężczyźni 50 metrów,
styl dowolny

POTĘGA SENIORA
  Rocznik 1960-1956
- kobiety 25 metrów,
- mężczyźni 25 metrów,
styl dowolny

POTĘGA SENIORA
  Rocznik 1955 i starsi
- kobiety 25 metrów,
- mężczyźni 25 metrów,
styl dowolny

UWAGA: "WYŚCIG OTYLII" rozegrany będzie stylem motylkowym na dystansie 25m (2009 i młodsi) i 50m (2008 i starsi)
w kategoriach: kobiety, mężczyźni.


VII. PROGRAM ZAWODÓW.

Godz.:        9.00    Uroczyste otwarcie – sprawy regulaminowe
        9.15 – 9.30    Rozgrzewka
   ok. godz. 9.40    Starty w kolejności


(UWAGA!!! podane czasy startów są czasami orientacyjnymi, w związku z czym prosimy o stawienie się na zawody
co najmniej na godzinę przed startem).

 

NR. KONKURENCJI/
kategoria

ROCZNIK

DYSTANS
W METRACH

STYL

START

1. Dziewczęta

2011 i młodsi

25

dowolny

9.40

2. Chłopcy

2011 i młodsi

25

dowolny

9.45

3. Dziewczęta

2010-2009

25

dowolny

9.50

4. Chłopcy

2010-2009

25

dowolny

9.55

 

5. Dziewczęta

2008-2007

50

dowolny

10.00

6. Chłopcy

2008-2007

50

dowolny

10.05

 

7. Dziewczęta

2006-2004

50

dowolny

10.10

8. Chłopcy

2006-2004

50

dowolny

10.15

 

9. Kobiety

2003-2001

50

dowolny

10.20

10. Mężczyźni

2003-2001

50

dowolny

10.25

 

11. Kobiety

2000-1991

50

dowolny

10.30

12. Mężczyźni

2000-1991

50

dowolny

10.35

13. Kobiety

1990-1981

50

dowolny

10.40

14. Mężczyźni

1990-1981

50

dowolny

10.45

15. Kobiety

1980-1961

50

dowolny

10.50

16. Mężczyźni

1980-1961

50

dowolny

10.55

17. POTĘGA SENIORA - Kobiety

1960-1956

25

dowolny

11.00

18. POTĘGA SENIORA - Mężczyźni

1960-1956

25

dowolny

11.05

19. POTĘGA SENIORA - Kobiety

1955 i starsi

25

dowolny

11.10

20. POTĘGA SENIORA - Mężczyźni

1955 i starsi

25

dowolny

11.15

WYŚCIG OTYLII

21. OPEN - dziewczęta

2009 i młodsi

25

motylkowy

11.20

22. OPEN - chłopcy

2009 i młodsi

25

motylkowy

11.25

23. OPEN - kobiety

2008 i starsi

50

motylkowy

11.30

24. OPEN - mężczyźni

2008 i starsi

50

motylkowy

11.35

Dekoracja finalistów z rocznika 2011 i młodsi

Dekoracja finalistów z rocznika 2010-2009

Dekoracja finalistów z rocznika 2008-2007

Dekoracja finalistów z rocznika 2006-2004

Dekoracja finalistów z rocznika 2003-2001
Dekoracja finalistów z rocznika 2000-1991
Dekoracja finalistów z rocznika 1990-1981

Dekoracja finalistów z rocznika 1980-1961
Dekoracja finalistów POTĘGA SENIORA z rocznika 1960-19
56
Dekoracja finalistów POTĘGA SENIORA z rocznika 1955 i starsi

Wręczenie Pucharów Burmistrza Janowa Lubelskiego w kategoriach:

- Najlepsza zawodniczka na dystansie 25m
 - Najlepszy zawodnik na dystansie 25m

- Najlepsza zawodniczka na dystansie 50m
- Najlepszy zawodnik na dystansie 50m
- Najlepsza zawodniczka w kategorii POTĘGA SENIORA
- Najlepszy zawodnik w kategorii POTĘGA SENIORA

- Najlepsza zawodniczka w Wyścigu Otylii na dystansie 25m

- Najlepszy zawodnik w Wyścigu Otylii na dystansie 25m

- Najlepsza zawodniczka w Wyścigu Otylii na dystansie 50m

- Najlepszy zawodnik w Wyścigu Otylii na dystansie 50m

Zakończenie zawodów – podanie wyników oficjalnych.

 


UWAGA – bardzo ważne !!!
1. Finał będzie rozegrany tylko w Wyścigu Otylii. Do finału przechodzi 5 zawodników i 5 zawodniczek z najlepszym czasem.
2. Wręczanie medali, dyplomów oraz pucharów dla najlepszych zawodników w dziesięciu pucharowych kategoriach po rozegraniu wszystkich startów.
3. Godziny startów mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych konkurencjach.
4. Wyniki z poszczególnych konkurencji będą podawane na bieżąco.


VIII. Ubiór zawodników, sędziowanie, protokół zawodów, wyniki.
Wszystkich uczestników obowiązuje ubiór sportowy do pływania oraz obowiązkowo czepki – okulary dla chętnych.

IX. Nagrody.
Przewiduje się następujące nagrody:
Dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika na dystansie 25m, 50m, w kategorii POTĘGA SENIORA oraz w Wyścigu Otylii
     na dystansie 25m, 50m (kobiety i mężczyźni) - puchary
Dla osób w poszczególnych kategoriach wiekowych za trzy pierwsze miejsca medale i dyplomy,
Dla wszystkich pamiątkowe dyplomy za udział

XI. Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Zawodów w kwestiach sportowych oraz do pozaregulaminowej
     ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei i ducha organizacji Zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie odpowiada finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty uczestników imprezy, które zostały wniesione
    na teren odbywającej się imprezy.

Za Organizatorów
Koordynator Zawodów
Dariusz Brytan

 

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim