Strona główna

 

REGULAMIN IMPREZY
X PŁYWACKIE MISTRZOSTWA AMATORÓW
„POBIJ REKORD OTYLII”
O PUCHAR BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

 

I. Regulamin Imprezy.
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w X Pływackich Mistrzostwach Amatorów "Pobij Rekord Otylii"
o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego.

II. Cele Imprezy.
Celem Imprezy jest:
 Popularyzacja uprawiania masowego pływania wśród dzieci i młodzieży.
 Popularyzacja pływania wśród społeczności lokalnej – jako zdrowego i aktywnego wypoczynku.
 Popularyzacja pływania jako alternatywy ciekawego spędzenia czasu wolnego oraz aktywnych form wypoczynku.
 Upamiętnienie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 Uczczenie 10 rocznicy powstania Krytej Pływalni "Otylia".

III. Organizator.
Organizatorami akcji są:
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim
• Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

IV. Miejsce, terminy i czas rozgrywania zawodów
Miejsce:
Kryta Pływania „Otylia” w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9.
Termin:
10 marca 2018 roku.
Czas:
 Otwarcie imprezy godz.: 09.00.
 Początek rozgrzewki od godz.: 09.15.
 Pierwszy start ok. godz. 09.40.
 Zakończenie zawodów w zależności od liczby zgłoszeń ok. godz. 14.00

V. Zgłoszenie osób indywidualnych, zgłoszenia dzieci i młodzieży mogą dokonywać również szkoły.
Wszystkie zgłoszenia odbywają się tą samą drogą i na tej samej zasadzie, TYLKO DO DNIA 8.03.2018 do godziny 14.00 (TERMIN NIEPRZEKRACZALNY) za pomocą:

 osobiście w kasach biletowych Krytej Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9.
!!! UWAGA !!! NIE MA ZGŁOSZEŃ W DNIU ZAWODÓW !!! UWAGA !!!

UWAGA !!!! KAŻDY UCZESTNIK ZAWODÓW powyżej 18 roku życia, a dla dzieci niepełnoletnich rodzice, musi wypełnić przygotowane przez ORGANIZATORA zawodów formularz: "OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW*":
Formularze będą przygotowane przez Organizatora i do pobrania w kasach biletowych Krytej Pływalni „Otylia” podczas zapisów w dniu zgłoszenia, dostępne do pobrania na stronie internetowej:
www.mosirjanow.pl

VI. Przepisy i kategorie, dystanse.
P r z e p i s y:
Zawody pływackie będą przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem, nie obowiązują zasady FINA i PZP.


PRZEPISY TECHNICZNE:

 Pływalnia dł. 25,00 m, ilość torów 6, pomiar czasu ręczny, temp. wody 2C
 Zawodnik ma prawo do max. 2 startów.
 Zawody będą przeprowadzane seriami na czas. Kolejność ustala się na podstawie uzyskanych czasów.
 Zawody rozgrywane są w kategoriach: styl dowolny na dystansach 25m i 50 m oraz bieg specjalny: "WYŚCIG OTYLII" na dystansie
25m i 50 m stylem motylkowym.
 Nawrót odpowiedni do stylu, jednak startujący zawodnik musi dotknąć ściany nawrotowej – brak wyraźnego dotknięcia jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
 Dopuszcza się start z pozycji stojącej z wody od strony słupków startowych.
 O kolejności na mecie w poszczególnych konkurencjach decyduje uzyskany czas.
 Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego otrzymują zawodniczka i zawodnik którzy uzyskają najlepszy czas zawodów na dystansie 25m i 50m bez względu na rocznik oraz zawodniczka i zawodnik którzy uzyskają najlepsze czasy w Wyścigu Otylii.

REGULAMIN ROZGRZEWKI:

 Tor nr 1, 2, 3, 4, 5 są torami przeznaczonymi do rozgrzewki jako tory dwukierunkowe.
 Tor nr 6 jest torem wypłyconym, przeznaczonym do rozgrzewki dla młodszych roczników.
 Skoki do wody w innych miejscach są niedozwolone pod groźbą wykluczenia z zawodów.

Konkurencje - dystans:
UWAGA: Konkurencje rozgrywane będą stylem dowolnym

 Rocznik 2009 i młodsi
- dziewczęta 25 metrów,
- chłopcy 25 metrów,
styl dowolny

 Rocznik 2008-2007
- dziewczęta 25 metrów,
- chłopcy 25 metrów,
styl dowolny

 Rocznik 2006-2005
- dziewczęta 50 metrów,
- chłopcy 50 metrów,
styl dowolny

 Rocznik 2004-2002
- dziewczęta 50 metrów,
- chłopcy 50 metrów,
styl dowolny

 Rocznik 2001-1999
- kobiety 50 metrów,
- mężczyźni 50 metrów,
styl dowolny

 Rocznik 1998-1989
- kobiety 50 metrów,
- mężczyźni 50 metrów,
styl dowolny

 Rocznik 1988-1979
- kobiety 50 metrów,
- mężczyźni 50 metrów,
styl dowolny

 Rocznik 1978 i starsi
- kobiety 50 metrów,
- mężczyźni 50 metrów,
styl dowolny

UWAGA: "WYŚCIG OTYLII" rozegrany będzie stylem motylkowym na dystansie 25m (2007 i młodsi) i 50m (2006 i starsi)
w kategoriach: kobiety, mężczyźni.


VII. PROGRAM ZAWODÓW.

Godz.:        9.00    Uroczyste otwarcie – sprawy regulaminowe
        9.15 – 9.30    Rozgrzewka
   ok. godz. 9.40    Starty w kolejności


(UWAGA!!! podane czasy startów są czasami orientacyjnymi, w związku z czym prosimy o stawienie się na zawody
co najmniej na godzinę przed startem).

 

NR. KONKURENCJI/
kategoria

ROCZNIK

DYSTANS
W METRACH

STYL

START

1. Dziewczęta

2009 i młodsi

25

dowolny

9.40

2. Chłopcy

2009 i młodsi

25

dowolny

9.45

         

3. Dziewczęta

2008-2007

25

dowolny

9.50

4. Chłopcy

2008-2007

25

dowolny

9.55

       

 

5. Dziewczęta

2006-2005

50

dowolny

10.00

6. Chłopcy

2006-2005

50

dowolny

10.05

       

 

7. Dziewczęta

2004-2002

50

dowolny

10.10

8. Chłopcy

2004-2002

50

dowolny

10.15

 

9. Kobiety

2001-1999

50

dowolny

10.20

10. Mężczyźni

2001-1999

50

dowolny

10.25

       

 

11. Kobiety

1998-1989

50

dowolny

10.30

12. Mężczyźni

1998-1989

50

dowolny

10.35

         

13. Kobiety

1988-1979

50

dowolny

10.40

14. Mężczyźni

1988-1979

50

dowolny

10.45

         

15. Kobiety

1978 i starsi

50

dowolny

10.50

16. Mężczyźni

1978 i starsi

50

dowolny

10.55

WYŚCIG OTYLII

17. OPEN - dziewczęta

2007 i młodsi

25

motylkowy

11.00

18. OPEN - chłopcy

2007 i młodsi

25

motylkowy

11.05

19. OPEN - kobiety

2006 i starsi 50

motylkowy

11.10

20. OPEN - mężczyźni

2006 i starsi 50

motylkowy

11.15

Dekoracja finalistów z rocznika 2009 i młodsi
Dekoracja finalistów z rocznika 2008-2007
Dekoracja finalistów z rocznika 2006-2005
Dekoracja finalistów z rocznika 2004-2002
Dekoracja finalistów z rocznika 2001-1999
Dekoracja finalistów z rocznika 1998-1989
Dekoracja finalistów z rocznika 1988-197
9

Dekoracja finalistów z rocznika 1978 i starsi

Wręczenie Pucharów Burmistrza Janowa Lubelskiego w kategoriach:

- Najlepsza zawodniczka na dystansie 25m
 - Najlepszy zawodnik na dystansie 25m

- Najlepsza zawodniczka na dystansie 50m
- Najlepszy zawodnik na dystansie 50m

- Najlepsza zawodniczka w Wyścigu Otylii na dystansie 25m

- Najlepszy zawodnik w Wyścigu Otylii na dystansie 25m

- Najlepsza zawodniczka w Wyścigu Otylii na dystansie 50m

- Najlepszy zawodnik w Wyścigu Otylii na dystansie 50m

Zakończenie zawodów – podanie wyników oficjalnych.

 


UWAGA – bardzo ważne !!!
1. Finał będzie rozegrany tylko w Wyścigu Otylii. Do finału przechodzi 5 zawodników i 5 zawodniczek z najlepszym czasem.
2. Wręczanie medali, dyplomów oraz pucharów dla najlepszych zawodników w sześciu pucharowych kategoriach po rozegraniu wszystkich startów.
3. Godziny startów mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych konkurencjach.
4. Wyniki z poszczególnych konkurencji będą podawane na bieżąco.


VIII. Ubiór zawodników, sędziowanie, protokół zawodów, wyniki.
Wszystkich uczestników obowiązuje ubiór sportowy do pływania oraz obowiązkowo czepki – okulary dla chętnych.

IX. Nagrody.
Przewiduje się następujące nagrody:
 Dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika na dystansie 25m, 50m oraz w Wyścigu Otylii na dystansie 25m, 50m
(kobiety i mężczyźni) - puchary
 Dla osób w poszczególnych kategoriach wiekowych za trzy pierwsze miejsca medale i dyplomy,
 Dla wszystkich pamiątkowe dyplomy za udział

XI. Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Zawodów w kwestiach sportowych oraz do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei i ducha organizacji Zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie odpowiada finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty uczestników imprezy, które zostały wniesione na teren odbywającej się imprezy.

Za Organizatorów
Koordynator Zawodów
Dariusz Brytan

 

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim