Strona główna

L.p.

TERMIN

NAZWA IMPREZY

OPIS IMPREZY

ORGANIZATOR

STYCZEŃ

1.

16-27.I

2017

FERIE NA SPORTOWO - AQUA FERIE 2017*

 

W okresie ferii zimowych (16-27 stycznia 2017) dla dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe
i gimnazjalne) od poniedziałku do piątku

w godz.: 9.00-12.00 opłata za korzystanie z pływalni wynosi 3,00zł/godz.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

2. 

17.I.2017

MISTRZOSTWA DRUŻYN PODWÓRKOWYCH
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
klasy IV-VI.

Promocja piłki nożnej jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu. Krzewienie ducha sportowej rywalizacji i gry fair play, wśród dzieci szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

3. 

19.I.2017

MISTRZOSTWA DRUŻYN PODWÓRKOWYCH
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
klasy I-III.

Promocja piłki nożnej jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu. Krzewienie ducha sportowej rywalizacji i gry fair play, wśród dzieci szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

4. 

24.I.2017

"HULLA KULLA" - MINI TURNIEJ w KRĘGLE. 

Kręgle - zabawa dla każdego. Impreza dla dzieci szkół podstawowych.
Kategorie:
Klasy I-III
Klasy IV-VI. 

MOSiR
w Janowie Lubelskim 

MARZEC

5.

4.III.2017

„POBIJ REKORD OTYLII”
IX PŁYWACKIE MISTRZOSTWA AMATORÓW
o puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Zawody amatorskie. Impreza otwarta.

Kategorie: kobiety/mężczyźni, wiek:

·   rocznik 2008 i młodsi

·   rocznik 2007-2006

·   rocznik 2005-2004

·   rocznik 2003-2001

·   rocznik 2000-1998

·   rocznik 1997-1988

·   rocznik 1987-1978

·   rocznik 1977 i starsi

·   "WYŚCIG OTYLII"
     kat.
OPEN K/M

MOSiR
w Janowie Lubelskim

KWIECIEŃ

6.

IV-VI.2017

„JUŻ PŁYWAM”.

Akcja promująca pływanie wśród najmłodszych, jako drogę do zdrowia i poprawnego rozwoju organizmu z możliwością zdobycia Karty Pływackiej.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

7.

22.IV.2017

"STRIKE" -  MISTRZOSTWA JANOWA SENIORÓW
w BOWLINGU.

Krzewienie nowej
w naszym regionie dyscypliny sportu. Impreza dla uczestników powyżej 18 roku życia, z terenu Gminy Janów Lubelski.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

MAJ

8.

13.V.2017

IX KRAJOZNAWCZY RAJD ROWEROWY –
„Szlakami Leśnego Skarbca”
.

Impreza promująca piękno, historię i kulturę Ziemi Janowskiej, dla amatorów "dwóch kółek" i turystyki rowerowej w każdym wieku. Prowadzi przez malownicze ostępy Lasów Janowskich. W trakcie rajdu konkursy, sprawnościowe, gry logiczne, ciekawe nagrody. Wieczorem ognisko integracyjne dla wszystkich uczestników rajdu. 

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Nadleśnictwo Janów Lubelski
Ośrodek Edukacji Ekologicznej

CZERWIEC

9.

1.VI.2017

DZIEŃ DZIECKA.

Gry i zabawy na pływalni. Dla wszystkich dzieci (do 18. roku życia) wstęp 50%. Do dyspozycji wszystkie atrakcje pływalni.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

10.

10.VI.2017

BIEG PARTYZANTÓW

   

LIPIEC

11.

14-15

VII.2017

!!! IMPREZA ODWOŁANA !!!

PODWÓRKOWY TURNIEJ w PIŁCE NOŻNEJ
DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
15 lipca - klasy I-III
14 lipca - klasy IV-VI.

!!! IMPREZA ODWOŁANA !!!

Impreza zaplanowana dla dzieci ze szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

PAŹDZIERNIK

12.

14.X.2017

X JANOWSKI TURNIEJ W BOWLINGU.

Impreza otwarta dla uczestników powyżej
18 roku życia.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

GRUDZIEŃ

13 .

6.XII.2017

„MOKRY MIKOŁAJ”

Gry i zabawy dla najmłodszych animowane przez instruktorów
i ratowników.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

  * WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE AQUA FERII 2017 !!!!


1. W okresie ferii zimowych (16-27.01.2017) dla wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-12.00

    opłata za korzystanie z pływalni wynosi 3,00zł/godz.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież po okazaniu legitymacji szkolnej.
3. Ilość dzieci uczestnicząca w poszczególnych zajęciach na jednej godzinie jest ograniczona i nie może przekraczać 100.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć grupy zorganizowane przebywające na wypoczynku zimowym lub obozach sportowych.
5. Wszyscy uczestnicy zajęć podporządkowani są Ogólnemu Regulaminowi Krytej Pływalni „Otylia" w Janowie Lubelskim.

6. Podczas zajęć będą udostępnione trybuny.  

 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim