Strona główna

L.p.

TERMIN

NAZWA IMPREZY

OPIS IMPREZY

ORGANIZATOR

STYCZEŃ

1.

20-31 I

2014

FERIE NA SPORTOWO - AQUA FERIE 2014

 

Zajęcia dla dzieci
i młodzieży szkolnej.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

2.

21.I.2014

"HULLA KULLA" - MINI TURNIEJ w KRĘGLE.

więcej Zobacz więcej

Promocja nowej
w naszym regionie dyscypliny sportu. Impreza dla dzieci szkół podstawowych.
Kategorie:
Klasy I-III
Klasy IV-VI.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

3.

27.I.2014

MISTRZOSTWA DRUŻYN PODWÓRKOWYCH
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
klasy I-III.

więcej Zobacz więcej

Promocja piłki nożnej i sportowego ducha rywalizacji, współzawodnictwa i gry fair play, wśród dzieci szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

4.

30.I.2014

MISTRZOSTWA DRUŻYN PODWÓRKOWYCH
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
klasy IV-VI.

więcej Zobacz więcej

Promocja piłki nożnej i sportowego ducha rywalizacji, współzawodnictwa i gry fair play, wśród dzieci szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

LUTY

5.

22.II.2014

„POBIJ REKORD OTYLII”
VI PŁYWACKIE MISTRZOSTWA AMATORÓW
o puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego.

więcej Zobacz więcej

Impreza otwarta propagująca masowe uprawianie sportu, dyscyplina-pływanie.

Kategorie: kobiety/mężczyźni, wiek:

·   rocznik 2007 i młodsi

·   rocznik 2006-2004

·   rocznik 2003-2001

·   rocznik 2000-1998

·   rocznik 1997-1993

·   rocznik 1992-1974

·   rocznik 1973 i starsi

·   "WYŚCIG OTYLII"
     kat.
OPEN K/M

MOSiR
w Janowie Lubelskim

MARZEC

6.

29.III.2014

"STRIKE" -  MISTRZOSTWA JANOWA SENIORÓW
w BOWLINGU.

więcej Zobacz więcej

Krzewienie nowej
w naszym regionie dyscypliny sportu. Impreza dla uczestników powyżej 18 roku życia, z terenu Gminy Janów Lubelski.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

KWIECIEŃ

7.

IV-VI.2014

„JUŻ PŁYWAM”.

Akcja promująca pływanie wśród najmłodszych, jako drogę do zdrowia i poprawnego rozwoju organizmu z możliwością zdobycia Karty Pływackiej.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

8.

10.IV.2014

 MISTRZOSTWA GIMNAZJUM W LEKKIEJ ATLETYCE.

więcej Zobacz więcej

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród młodzieży szkół gimnazjalnych.

Publiczne Gimnazjum
w Janowie Lubelskim
MOSiR
w Janowie Lubelskim

MAJ

9.

8.V.2014

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE POWIATOWE MISTRZOSTWA GIMNAZJUM W LEKKIEJ ATLETYCE.

więcej Zobacz więcej

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród młodzieży szkół gimnazjalnych.

Publiczne Gimnazjum
w Janowie Lubelskim
MOSiR
w Janowie Lubelskim

10.

9.V.2014

ZAWODY POWIATOWE W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród dzieci szkół podstawowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
MOSiR
w Janowie Lubelskim

11.

10.V.2014

VI KRAJOZNAWCZY RAJD ROWEROWY –
„Szlakami Leśnego Skarbca”
.

więcej Zobacz więcej

Zapoznanie z pięknem, historią i kulturą Ziemi Janowskiej. Impreza dla amatorów "dwóch kółek" i turystyki rowerowej w każdym wieku, prowadzi przez malownicze ostępy Lasów Janowskich. Wieczorem ognisko integracyjne dla wszystkich uczestników rajdu. 

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Nadleśnictwo Janów Lubelski
Ośrodek Edukacji Ekologicznej

12.

14.V.2014

ZAWODY REJONOWE W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

więcej Zobacz więcej

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród dzieci szkół podstawowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
MOSiR
w Janowie Lubelskim

CZERWIEC

13.

1.VI.2014

DZIEŃ DZIECKA.

Gry i zabawy na pływalni. Dla wszystkich dzieci (do 18. roku życia) wstęp 50%. Do dyspozycji wszystkie atrakcje pływalni.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

LIPIEC

14.

11-12

VII.2014

PODWÓRKOWY TURNIEJ w PIŁCE NOŻNEJ
DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
11 lipca - klasy I-III
12 lipca - klasy IV-VI.

więcej Zobacz więcej

więcej Zobacz więcej

Impreza zaplanowana dla dzieci ze szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

15.

27.VII.2014

!!!IMPREZA ODWOŁANA!!!

VIII OGÓLNOPOLSKI MARATON PŁYWACKI
nad Zalewem Janowskim.

!!!IMPREZA ODWOŁANA!!!

Promocja sportów pływackich na wodach otwartych oraz bezpiecznego zachowania na akwenach wodnych. Impreza otwarta.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

WOPR

WRZESIEŃ

16.

21.IX.2014

"WOLNY JANÓW 1939"

więcej Zobacz więcej

 

Gmina Janów Lubelski

Janowski Ośrodek Kultury

MOSiR
w Janowie Lubelskim

ZOOM NATURY

Zdrowie S.C.

PAŹDZIERNIK

17.

18.X.2014

VIII JANOWSKI TURNIEJ W BOWLINGU.

Krzewienie nowej
w naszym regionie dyscypliny sportu. Impreza otwarta dla uczestników powyżej
18 roku życia.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

GRUDZIEŃ

18.

6.XII.2014

„MOKRY MIKOŁAJ”

Gry i zabawy dla najmłodszych animowane przez instruktorów
i ratowników.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

  

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim