Strona główna

Kalendarz imprez 2010

L.p.

TERMIN

NAZWA IMPREZY

OPIS IMPREZY

ORGANIZATOR

LUTY

1.

06.II.2010

„POBIJ REKORD OTYLII”
II PŁYWACKIE MISTRZOSTWA AMATORÓW
o puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego


więcej Zobacz więcej

Impreza otwarta propagująca masowe uprawianie sportu, dyscyplina-pływanie.

Kategorie: kobiety/mężczyźni, wiek:

·     do 10 lat

·     do 13 lat

·     do 18 lat

·     do 35 lat

·     powyżej 35 lat

MOSiR
w Janowie Lubelskim

2.

15-26.II.

2010

 FERIE NA SPORTOWO

Zajęcia dla dzieci
i młodzieży szkolnej.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

MARZEC

3.

06.III.2010

III JANOWSKI TURNIEJ W BOWLINGU

 

 

 

więcej Zobacz więcej

Krzewienie nowej
w naszym regionie dyscypliny sportu. Impreza otwarta dla uczestników powyżej
18 roku życia.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

4.

27.III.2010 

OTWARTE WOJEWÓDZKIE ZAWODY PŁYWACKIE
"MEMORIAŁ HENRYKA KOSAKOWSKIEGO"

więcej Zobacz więcej

Promocja sportów pływackich.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

KWIECIEŃ

5.

IV-VI.2010

„JUŻ PŁYWAM”


Akcja promująca pływanie wśród dzieci
i młodzieży szkolnej
z możliwością zdobycia „karty pływackiej”.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

6.

IV.2010

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATOWE
w LEKKIEJ ATLETYCE

 

 

 

 

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród dzieci szkół gimnazjalnych.

Zarząd Powiatowy SZS w Janowie Lubelskim, Zarząd Miejsko-Gminny SZS
w Janowie Lubelskim,

MOSiR
w Janowie Lubelskim

7.

30.IV.2010

Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród dzieci szkół podstawowych.

Zarząd Powiatowy SZS w Janowie Lubelskim, Zarząd Miejsko-Gminny SZS
w Janowie Lubelskim,

MOSiR
w Janowie Lubelskim

MAJ

8.

01-02.V.

2010

II KRAJOZNAWCZY RAJD ROWEROWY – „Szlakami Leśnego Skarbca”

więcej Zobacz więcej

Zapoznanie z pięknem, historią i kulturą Ziemi Janowskiej. Impreza przewidziana na 2 dni z możliwością noclegu i ogniskiem integracyjnym wieczorem (1.V)poprowadzi "Szlakiem glinianych garnków" w okolice Łążku Garncarskiego - kolebki ginącego zawodu
i rezerwatu Imielty Ług.

MOSiR
w Janowie Lubelskim
JOK
Muzeum Regionalne

9.

11.V.2010

Mistrzostwa Rejonu w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród dzieci szkół podstawowych.

Zarząd Powiatowy SZS w Janowie Lubelskim, Zarząd Miejsko-Gminny SZS
w Janowie Lubelskim,

MOSiR
w Janowie Lubelskim

10.

V.2010

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATOWE w LEKKIEJ ATLETYCE

Promowanie dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród dzieci szkół gimnazjalnych.

Zarząd Powiatowy SZS w Janowie Lubelskim, Zarząd Miejsko-Gminny SZS
w Janowie Lubelskim,

MOSiR
w Janowie Lubelskim

LIPIEC

11.

VII.2010

PODWÓRKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Impreza zaplanowana dla dzieci ze szkół:

Dzień 1: podstawowych

Dzień 2: gimnazjalnych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

12.

31.VII.2010

IV OGÓLNOPOLSKI MARATON PŁYWACKI
nad Zalewem Janowskim

więcej Zobacz więcej

Promocja sportów pływackich na wodach otwartych oraz bezpiecznego zachowania na akwenach wodnych. Impreza otwarta.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

WOPR

SIERPIEŃ

13.

21-22.VIII.

2010

OTWARTE MISTRZOSTWA MOSiR w SIATKOWEJ PIŁCE PLAŻOWEJ

więcej Zobacz więcej

Zgłoszenia zespołów
2-osobowych.


MOSiR
w Janowie Lubelskim

WRZESIEŃ

14.

 25.IX.2010

Zawody pływackie - IV Runda Ligi Wojewódzkiej w kategorii Dzieci i Młodzików 11-12 lat.


więcej Zobacz więcej

Promocja pływania.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

PAŹDZIERNIK

15.

23.X.2010

IV JANOWSKI TURNIEJ W BOWLINGU

 

 

więcej Zobacz więcej

Krzewienie nowej
w naszym regionie dyscypliny sportu. Impreza otwarta dla uczestników powyżej
18 roku życia.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

LISTOPAD

16.

6.XI.2010

Indywidualne Zawody w Pływaniu
IGRZYSKA SZKOLNE 2010


Popularyzacja pływania jako sportu wpływającego na poprawny rozwój dziecka oraz krzewienie ducha zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci szkół podstawowych.

PSP z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
MOSiR w Janowie Lubelskim

17.

 

POWIATOWY TURNIEJ w PIŁCE SIATKOWEJ
o puchar Starosty Janowskiego

 

Z przyczyn niezależnych od MOSiR, termin turnieju został przesunięty. O przewidywanym, nowym terminie rozgrywek niezwłocznie poinformujemy.

 

 

MOSiR
w Janowie Lubelskim

GRUDZIEŃ

18.

06.XII.2010

„MOKRY MIKOŁAJ”

Gry i zabawy dla najmłodszych animowane przez instruktorów
i ratowników.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

  

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim